Dodany: 2010-10-12 11:27:08

Podział nieruchomościKażde sformułowanie pojawiające się w polskim prawie jest w nich szczegółowo opisane. Tak jest chociażby w przypadku nieruchomości. Są nimi części powierzchni ziemskiej i ich części, w tym budynki trwale z gruntami związane jak również części budynków do których stosuje się przepisy prawa.

 

Jak więc widać nieruchomości mogą stać się częścią powierzchni ziemskiej i w ich skład mogą wchodzić ich części, które są przedmiotem obrotu prawnego. Dlatego też samoczynnie niejako nasuwa się ich podział na nieruchomości komercyjne i niekomercyjne. Pierwsze z nich to wszelkiego rodzaju lokale, które są przeznaczone  tylko i wyłącznie na wynajem. W ich skład wchodzą więc lokale użytkowe, biurowe czy chociażby magazyny. Druga ich kategoria to budynki przeznaczone jedynie do zamieszkania, w głównej mierze mieszkania, które również mogą być przeznaczone do wynajęcia.

 

W obydwu tych przypadkach konieczne jest jednak opłacenie  w odpowiedniej wysokościach podatków dochodowych. Każde z nich posiada jednak cechy różniące, bez których ich wyodrębnienie nie byłoby w ogóle możliwe..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Podział nieruchomości
Nick: