Dodany: 2013-02-06 11:42:27
images/450px-Blue_exclamation_mark.svg.pngb1458.png Architektura krajobrazu to pojęcie rozległe. Ma kilka znaczeń przede wszystkim odnosi się bezpośrednio do architektury miejskiej i wiejskiej. To one są składowymi tego dużego pojęcia jakim jest architektura krajobrazu przekonuje architekt szczecin.

Dodany: 2013-02-06 11:38:42
images/450px-Black_exclamation_mark.svg.png4e190.png Architektura wnętrz to zupełnie inna dziedzina niż tradycyjna architektura. Wiąże się z zupełnie innym podejściem do tego samego tematu. Jest to dział architektury zajmujący się przede wszystkim wyposażeniem i zagospodarowaniem oraz rozłożeniem całej przestrzeni mieszkania lub domu.

Dodany: 2013-02-06 11:35:48
images/450px-Yellow_exclamation_mark.svg.pnged618.png Istnieją zawody specjalnego przeznaczenia. Wiążą się one przede wszystkim z predyspozycjami owe predyspozycje w potocznym rozumieniu to umiejętności a co najważniejsze to także talent.

Dodany: 2013-02-06 11:32:08
images/450px-Red_exclamation_mark.svg.png0df3e.png Architektura to kierunek jaki możemy studiować np. na politechnikach. Szkoły te pełnią bardzo ważne role w naszym kraju. Kształcą przyszłych architekt szczecin, którzy będą budować ten kraj na lepsze rzecz jasna.

Dodany: 2013-02-06 11:25:45
images/450px-Purple_exclamation_mark.svg.png922c3.png Izba Architektów RP to organ państwowy. Ma bardzo liczne i trudne zadania do spełnienia. Zakres jej działania obejmuje cały kraj zauważa architekt szczecin. Izba ma po pierwsze edukować, informować i prowadzić wiele innych funkcji między innymi ma organizować egzaminy państwowe nadające uprawnienia architektom.